Entrevista a l’Oriol

En aquesta entrevista veurem que l’Oriol, al ser una generació més moderna, ha nascut amb tots els invents tecnològics. A més, veiem que els aparells cada vegada es tenen de més jove. Aquesta entrevista estava feta per gent més gran però també pot ser curiós fer-la a la gent jove.

Hem fet galetes.🍪 En vols? ^0^    Més informació
Privacidad